Pensioen aanvullen via lijfrente

Pensioenaanvulling

 

Wie zijn werknemerspensioen wil aanvullen, kan sparen of beleggen in onroerend goed en speculeren op toekomstige waardestijging. Maar vanwege fiscale voordelen is aankoop van een lijfrente de beste optie.

 

Aankoop lijfrente: de voordelen

Werknemers hebben ook een mogelijkheid om extra stortingen te verrichten in het pensioen dat via hun werkgever wordt opgebouwd of om deel te nemen aan een levensloopregeling of bedrijfsspaarregeling. De meest gangbare optie in de praktijk is echter de aankoop van een lijfrente. Dat heeft als voordeel dat de betaalde premies in box 1 fiscaal aftrekbaar zijn, maar hoge kosten en een gebrek aan transparantie in de markt weerhouden consumenten vaak van het aankopen van een lijfrente.

Banksparen als alternatief voor lijfrente

Was de lijfrente tot voor kort het exclusieve terrein van verzekeraars, vanaf 1 januari 2008 is de "Wet Banksparen" van toepassing, en zijn ook banken bevoegd om lijfrentes aan te bieden. De wet stelt u dus in staat om ook via een geblokkeerde rekening bij uw bank te sparen of te beleggen voor uw pensioenaanvulling.

 

Op het eerste oog lijkt banksparen een vergelijkbaar alternatief  voor een lijfrenteverzekering, maar er bestaan ook duidelijke verschillen die uw keuze kunnen beïnvloeden. Weliswaar kent de bancaire variant vergelijkbare fiscale faciliteiten als de al bestaande lijfrenteproducten van verzekeraars, maar er bestaan wel verschillen ten aanzien van de vormgeving.

 

Opbouwfase en uitkeringsfase

Bij opbouw van (extra) pensioen via banksparen of een lijfrenteverzekering wordt een opbouwfase en een uitkeringsfase onderscheiden. Tijdens de opbouwfase wordt via sparen of beleggen bij een bank of verzekeraar een kapitaal opgebouwd, dat op de einddatum wordt aangewend voor het aankopen van een lijfrente die recht geeft op een periodieke uitkering (per maand, kwartaal of jaar). Overigens geldt er geen verplichting om de lijfrente eveneens af te nemen bij de aanbieder van uw opbouwdeel.

Koopsomstorting

Het kapitaal, te zijner tijd nodig voor aankoop van de lijfrente, hoeft niet noodzakelijkerwijs via regelmatige spaarinleg of premiebetaling bij elkaar gebracht te worden. Mogelijk is ook een periodieke of eenmalige koopsomstorting. In theorie is het zelfs mogelijk dat u zo'n koopsom pas bij een bank of verzekeraar stort tegen de tijd dat u de uitkeringen nodig heeft, dus zonder eerst te sparen. Maar regelmatige koopsomstortingen tijdens een opbouwfase hebben als voordeel dat uw geld doorrendeert, wat naderhand een hogere uitkering oplevert.