Incassobureau's, hoe ze werken

incassobureausDe klachten over de werkwijze van incassobureau's nemen dramatisch toe. Consumenten worden geconfronteerd met dubieuze vorderingen die door gefingeerde kosten fors oplopen.

Incassobureau's: bedreiging, intimidatie en oplichting

Plotseling ligt er een brief op de deurmat van een incassobureau dat een aanzienlijk bedrag van u vordert. Veel mensen weten dan niet wat ze moeten doen. Incassobureau's halen met steeds opdringerige methoden tal van dubieuze vorderingen binnen. Consumentenorganisaties zijn verontwaardigd en verlangen maatregelen tegen dit intimiderend gedrag.

 

 

 

Hoe is een betaalverzoek opgesteld?

Vaak kennen de aanschrijvingen een beleefde en hoffelijke aanhef. "Geachte mevrouw X," heet het dan, "onze cliënt heeft ons gemachtigd onderstaande vordering in verband met uw aanmelding voor het "Geluksspel van (..) te incasseren." De naam van de klant wordt tussen haakjes aangegeven. Vaak weet je als ontvanger niet direct waar het over gaat maar leest geïnteresseerd verder.

 

Maar de toon van het schrijven wordt allengs onvriendelijker en mondt uiteindelijk uit in een vet gedrukte sommering om binnen een bepaalde termijn een X bedrag over te maken. Anders, en op dat punt laat het schrijven geen enkel misverstand bestaan, dreigen:

 

 

"Daardoor ontstaan er voor u aanzienlijke extra kosten, die u zich beter kunt besparen ". Zo luidt dan in de regel de afsluitende slotzin. Het zal niemand verbazen: menigeen zal betalen, en wel direct!

 

Brutaal en opdringerig optreden van incassobureau's zijn schering en inslag

Dubieuze en opdringerige incassobedrijven worden een toenemende plaag. Dat is althans de conclusie die getrokken kan worden uit diverse onderzoeken. Consumentenorganisaties stellen de methoden van incassobedrijven aan de kaak. Die dreigen immers te pas en te onpas met rechtszaken, huisbezoeken en soms zelfs met een detective. Onderzoeken leggen de dubieuze praktijken van veel incassobedrijven bloot. In een aantal gevallen handelen de bedrijven zonder wettelijke basis.

 

De dubieuze methoden van incassobureau's zijn inmiddels dan ook uitgegroeid tot een serieus probleem. Vaak gaat het om vermeende contracten die de consument via telefoon of internet zou hebben afgesloten voor loterijen, abonnementen of lidmaatschappen. Maar zelfs als er geen twijfel bestaat over het bestaan van de vordering, gaan incassobureau's vaak al te voortvarend te werk. Zo brengen ze bijvoorbeeld nog diverse uitgavenposten in rekening die niemand kan thuisbrengen.

 

 

Dubieuze contracten missen vaak een juridische basis

Veel incassobureau's hanteren dreigscenarios om de vorderingen van hun opdrachtgevers te innen. Met willekeur en gefingeerde kosten worden ongerechtvaardigde betalingsverzoeken tot schrikbarende hoogte opgestuwd. Een analyse van vele honderden consumentenklachten heeft aangetoond dat bij 99% van de klachten sprake is van dubieuze praktijken.

 

Bij 84% van de geëvalueerde klachten blijkt de uitgangsvordering al niet terecht te zijn omdat er geen geldig contract aan ten grondslag ligt: vaak gaat het in deze gevallen immers om valse contracten die via internetdiensten, loterij-organisaties of telefonische werving aan de man worden gebracht. En in 15% van de gevallen blijft men bij navraag vaag over de originele factuur.

 

Welke dreigscenario's hanteren incassobureau's?

Om hun betalingsverzoeken kracht bij te zetten, bouwen incassobedrijven vaak dreigscenario's op:

 

  • men verwijst naar eerder uitgesproken vonnissen;
  • men stelt zijn brieven op naar voorbeeld van een dagvaarding;
  • er wordt gedreigd met executoriale verkoop;
  • en ook zinnen als "We zijn u niet vergeten" moeten de ontvanger schrik inboezemen;
  • sommige incassobureau's kondigen zelfs huisbezoeken aan en dreigen er zelfs mee om daar kosten voor in rekening te brengen;
  • ook met de inschakeling van een privédetective om persoonlijke omstandigheden van een debiteur te onderzoeken, probeert men de druk bij de betrokkene op te voeren.

 

 

 

Consumenten voelen zich bedreigd en betalen

Het resultaat van al die intimidatie-pogingen is dat kennelijk 75% van benaderde consumenten zich bedreigd voelt door bedoelde aanschrijvingen van incassobureau's. Dat leidt er in de praktijk toe dat deze bureau's veel gelden onterecht binnenhalen. Uit onwetendheid en angst betalen burgers zelfs valse facturen.

 

Bedrog en intimidatie moeten volgens consumentenorganisaties een halt worden toegeroepen. Sommige belangenverenigingen zetten zich ervoor in om de informatieplicht in incassobrieven uit te breiden en aangekondigde kosten wettelijk nóg beter te reguleren.

 

In meer dan de helft van de gevallen is er sprake van "abonnements-vallen" op internet. Ook gevallen van oplichting via mobiele apps duiken tegenwoordig steeds meer in de statistieken op.